پخت غلور نذری در میدان۷ تیر بیرجند به مناسبت عید غدیر/ تصویری

پخت غلور نذری در میدان7 تیر بیرجند به مناسبت عید غدیر انجام شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور