سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند خبر داد

پرداخت تسهیلات به ۶۸ طرح اشتغال در بیرجند

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون،237 طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال به بانک ها معرفی شده اند،گفت:از تعدادمذکور، 68طرح اعتباری به میزان 14 میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خاورستان،حسن سروری سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند صبح امروز در یازدهمین کمیته اشتغال و برنامه‌ریزی بیرجند ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبلی کمیته اشتغال،اظهارکرد: بر اساس یکی از مصوبات جلسه قبل، پذیرش طرح‌های دام در سامانه کارا متوقف شده است.
۲۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال مربوط به دام است
وی ۱۴ درصد از منابع استانی را مربوط به طرح‌های دام روستایی و عشایری دانست و افزود: ۲۶ میلیارد تومان از اعتبارات اشتغال ویژه دام است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند با بیان این که طرح‌های زیادی در بانک ها برای دریافت تسهیلات اشتغال انباشته شده است،عنوان کرد: همانطور که بارها نیز تاکید شده است، بانک ها بایستی در اسرع وقت به تعیین تکلیف طرح‌هایی که در دست دارند،بپردازند.
سروری ادامه داد: همانطور که در جلسه قبلی مصوب شد، بایستی بانک های کشاورزی ظرف مدت ۱۰ روز، همه طرح‌های پرداختی در مشاغل روستایی را در سامانه کارا ثبت کنند.
پرداخت ۳۰ درصد اعتبارات اشتغال به غیرمددجویان امداد
وی همچنین به اعتبارات خوداشتغالی کمیته امداد نیز اشاره ای داشت و یادآور شد: باید ۳۰ درصد از این اعتبارات به افراد غیر مددجو پرداخت شود.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند همچنین ضمن اشاره به بافت فرسوده بیرجند،ابرازکرد: یکی از پیشنهادات ما آن است که مصوب شود ۳۰ درصد از اعتبارات مشاغل خانگی به بافت فرسوده اختصاص پیدا کند.
۶ میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی در بیرجند
سروری با بیان این که اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی در بیرجند۶ میلیارد تومان است،ابرازکرد: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بافت فرسوده اختصاص یابد.
وی ادامه داد: درمرحله اول پرداخت تسهیلات بخش خدمات و معدن مورد غفلت واقع شده است؛ بنای شورای عالی اشتغال در مرحله دوم تسهیلات روستایی، توجه بیشتر به بخش معدن و خدمات است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در ادامه ضمن اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال در شهرستان بیرجند،بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون،تعداد ۲۳۷ طرح به منظور دریافت تسهیلات اشتغال به بانک ها معرفی شده اند.
سروری اعتبار این طرح‌ها را ۱۰۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: طرح های مذکور برای یک هزار و ۳۷۹ نفر اشتغال‌زایی می‌کند.
وی اضافه کرد: تعداد ۱۹۸ طرح با اعتبار ۷۹ میلیارد تومان در دست بررسی بانک ها قرار دارد که با به نتیجه رسیدن آن ها، برای ۹۳ نفرایجاد اشتغال می شود.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند همچنین از مصوب شدن ۷۵ طرح با اعتبار ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بانک ها خبر داد و افزود: این طرح ها نیز برای ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
سروری ضمن اشاره به این که از طرح های مذکور۷۳ طرح در بانک ها برای انعقاد قرارداد آماده هستند، افزود: اعتبار این طرح‌ها ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده و برای ۴۰۲ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به این که ۶۸ طرح اعتباری به میزان ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند،ابرازکرد: این طرح‌ها نیز برای ۳۵۵ نفر اشتغال ایجاد کرده‌است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند با بیان این که ۱۹ طرح میراث فرهنگی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان به بانک ها معرفی‌شده‌اند، افزود: از این تعداد به ۹ طرح تسهیلات پرداخت شده است.
سروری ادامه داد: همچنین ۵ طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتبار ۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد، دو طرح میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
۵۰ طرح جهاد کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات اشتغال شده اند
سروری با اشاره به این که در جهاد کشاورزی نیز ۲۱۲طرح با اعتبار ۷۱ میلیارد تومان به بانک ها معرفی‌شده‌اند،گفت:در این زمینه نیز۵۰ طرح بیش از ۸میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وی در خصوص طرح های برگشتی نیز مطرح کرد: ۲۴طرح اشتغال با اعتبار ۴میلیارد و۵۰۰میلیون تومان توسط بانک ها در سامانه کارا برگشت‌خورده‌اند.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند از تشکیل کمیته نظارت بر طرح‌ها طی هفته جاری خبر داد.
انتهای پیام/۱۰۱