مدیر صندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی خبر داد

پرداخت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه فرش در سال گذشته

مدیرصندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته 48 نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که حدود 17 میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد زنگنه مدیرصندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی امروز در جلسه ساماندهی و بهبود فضای کسب و کار در حوزه فرش، اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی به ۳۲۵ نفر در حوزه فرش با اعتباری حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۴۸ نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که حدود ۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد پرداخت شده است.
مدیر صندوق کار آفرینی امید خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر متقاضی برای دریافت تسهیلات در حوزه فرش نداریم، اظهار کرد: سقف تسهیلات پرداخت شده از ۱۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان است.
زنگنه گفت: برای خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومان و برای کارفرمایی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار داخلی برای سال جاری در کشور نظر گرفته شده که تا کنون سهم خراسان‌جنوبی مشخص نشده است.
انتهای پیام/۱۲۷