با پیگیری های اداره کل اوقاف خراسان جنوبی؛

پس از ۲۰ سال، وضعیت اراضی وقفی دولت آباد طبس تعیین تکلیف شد

مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی گفت: پس از 20 سال، وضعیت اراضی وقفی دولت آباد طبس تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار