فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی

پشتوانه مذاکرات و مباحث سیاسی قطعا توان نظامی است/ هر تهدیدی به این مرز و بوم واکنش سختی را به دنبال خواهد داشت

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: اگر تهدیدی به کشور وارد شود قطعا با واکنش همراه خواهد بود و ما تابع امر ولی فقیه هستیم و اگر ایشان فرمان بدهند همانند گذشته از جان و مال و ناموس خود خواهیم گذشت.

سرهنگ مجید شجاع، فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی، صبح امروز در حاشیه رژه نیروهای مسلح در روز ارتش در بیرجند در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: اجرای مراسم رژه در همه جای دنیا نشانه توانمندی و اقدار است و نمایشی است که همه ی آحاد مردم و کسانی که دوستار نظام و ولایت هستند تحت لقای مقام معظم رهبری بتوانند توانمندی کشور را ببینند.
وی با بیان اینکه برگزاری این رژه دو پیام دارد که یک پیام معطوف به داخل و دیگری معطوف به خارج است، خاطر نشان کرد: حس اعتماد و توانمندی نیروهای مسلح در کشور و اینکه به مردم بگوییم، می توانیم از حریم کشور و دستاوردهای دفاع مقدس حفاظت کنیم پیامی است که معطوف به داخل می شود.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند ما از تهدیدات مستانه آمریکای جنایتکار نمی هراسیم، تصریح کرد: نشان دادن آمادگی ها و تجهیزات نیروهای مسلح به تهدیدات دشمنان نیز بعد خارجی این نمایش می باشد.
شجاع ادامه داد: اینکه مقامات آمریکایی نسبت به رزمایش ها و توان موشکی ایران بسیار سریع واکنش نشان می دهند به این دلیل است که می ترسند منافع آن ها در منطقه به خطر افتد.
وی افزود: دشمنان بدانند، اگر چشم طمعی به این مرز و بوم داشته باشند ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج باز هم مانند هشت سال دفاع مقدس خواهند توانست که بینی آن ها را به خاک بمالند.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند توان موشکی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست بیان کرد: زمان موشک و دفاع نظامی نگذشته است و این زمان برای ما وجود دارد و انشاالله با تکیه بر توانمندی های نظامی بتوانیم در عرصه های بین المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
شجاع گفت: پشتوانه مذاکرات و مباحث سیاسی قطعا توان نظامی است.
وی تأکید کرد: اگر تهدیدی به کشور وارد شود قطعا با واکنش همراه خواهد بود و ما تابع امر ولی فقیه هستیم و اگر ایشان فرمان بدهند همانند گذشته از جان و مال و ناموس خود خواهیم گذشت.