فعال فرهنگی:

پهلوی نگاه جنسیتی به زنان داشت/ لزوم ارائه الگوی نوین زن مسلمان با جهاد تبیین

حیدرپور گفت: میزان توجه به زن به عنوان عنصر فعال و محوری در جامعه به جای توجه به بعد جسمی و جنسیتی زنان اصولی ترین تفاوت های نگاه های حاکمان قبل و بعد از انقلاب است.

مریم حیدرپور کارشناس و فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: ارائه یک وضعیت درست وبراساس واقعیت در حوزه زنان برای نسلی که نه انقلاب را دیدند نه دوران دفاع مقدس را دیدند خیلی حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: عزیزانی که مادر شدند هیچ کدام از دورانی که مادران و زنان انقلاب درک کرده اند را درک نکرده اند از این رو رسانه وظیفه سنگینی دارند که ورود پیداکنند.

این فعال فرهنگی افزود: اگر بخواهیم وضعیت زنان بعد از انقلاب را براساس آمارهای بین المللی بررسی کنیم می بینیم در بسیاری از شاخص‌ها اعم از ورزش، تحصیلات، مشارکت، اقتصاد و کارآفرینی رشد داشتند. این شاخص ها در مقایسه با حکومت پهلوی چند برابر شده است؛ برخی از شاخص ها نبوده و بعد ایجاد شده اند. در حوزه ورزش، سواد و تحصیلات این شاخص‌ها چندین برابر شده و این دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

ارائه پیشرفت های نظام در حوزه زنان نیاز به کار رسانه ای قوی دارد

حیدرپور با بیان اینکه پیشرفت های انقلاب و نظام نیاز به یک کار رسانه ای قوی دارد، گفت: با وجود این همه پیشرفت‌هایی که در حوزه زنان داشتیم یک سری پژواک های نارضایتی از سوی رسانه های غربی و تفکرات ضد اسلام و انقلاب شنیده می شود که ضرورت جهاد تبیین را در حوزه زن و انقلاب اسلامی روشن می کند.

ارائه الگوی نوین از ماری لازمه امروز جامعه است

وی یادآورشد: در همین راستا ارائه یک الگوی نوین لازم  است چراکه الگوهای فعلی و قدیمی از مادری کردن در حال حاضر اصلا کارایی و کارآمدی ندارد.

این فعال فرهنگی ضمن تاکید بر اینکه باید به دنبال ارائه الگویی نوین از مادری و زن مسلمان باشیم، گفت: اتفاقا چارچوب و اصول کلی الگوهای مادری در فرمایشات امام خامنه‌ای و امام خمینی (ره) کاملا بیان شده است و نیازمند پیاده سازی و مصداقی شدن در جامعه زنان دارد.

حیدرپور ادامه داد: الگوی زن مسلمان انقلابی در عرصه و دوران تاریخی اعم از زمان حضرت مریم و آسیه داشتیم بسیاری از نمونه ها و الگوهای امروزی برگرفته از انقلاب اسلامی نیستند بلکه اینها الگوی سومی هستند و ریشه در تاریخ بشریت دارد ونیاز است این الگو احیا شود.

وی بیان کرد: هرچند اوایل انقلاب این الگوها جان تازه ای گرفت و حضور فعال زنان را در عرصه های مختلف دیدیم اما الان که در شرایط ثبات هستیم باید یک الگوی مناسب و رقابتی خود را نسبت به الگوی مدرن و فیمینیستی و سایرالگوها که برای زن در جامعه تعریف می شود را داشته باشیم.

پهلوی نگاه جنسیتی به زنان داشت/ شکل گیری حضور زنان به عنوان عنصر فعال و محوری در جامعه بعد از انقلاب

این فعال فرهنگی اظهارکرد: میزان توجه به زن به عنوان عنصر فعال و محوری در جامعه و خانواده وتوجه به بعد انسانی و ارزشی به جای توجه به بعد جسمی و جنسیتی زنان اصولی ترین تفاوت های نگاه های حاکمان قبل و بعد از انقلاب است.

حیدرپور خاطرنشان کرد: شاید برخی بگویند قبل از انقلاب زنان آزادتر بودند این نگاه حاکم جامعه است که در حوزه زن موثر و تاثیرگذار است باید این بیانات امام خامنه ای در خصوص زن مسلمان انقلابی و الگوی سوم برای زنان تبیین شود.

وی گفت: بحث زنان در انقلاب اسلامی بسیار متاثر از تبلیغات و تفاوت‌هایی است که در حوزه زنان شده است این نگاه ظاهری بوده و عمیق و بنیادی نیست و در مسئله زنان با احساسات برخورد می کند.

در انتخابات زنان به عنوان برگ رای توسط دولتمردان مطرح می شوند

این فعال فرهنگی یادآورشد: بسیار رایج است در آستانه انتخابات دولتمردان وقتی می خواهند رای بیاورند از زنان به عنوان برگ رای استفاده می کنند و بعد تمام وعده های خود را تقلیل می دهند و برخی وعده ها حذف شود.

لزوم ارائه الگوی نوین زن مسلمان

وی افزود: امیدواریم جهاد تبیین در حوزه زن جدی گرفته شود و ما در دستاوردهای گام دوم یک مصداق و الگوی نوین از مادری وزن مسلمان انقلابی باشد.

انتهای پیام/ ۵