پیشرفت جودوی خراسان جنوبی با فعال سازی در روستاها ووشهرستان ها

رئیس فدراسیون جودو راهکار پیشرفت جودوی خراسان جنوبی را فعال کردن این رشته در روستاها و شهرستان های استان بیان کرد.

به گزارش خاورستان آرش میر اسماعیلی که چندی پیش برای حضور در مجمع سالیانه هیئت جودو به بیرجند سفر کرده بود در گفتگویی اختصاصی در مورد وضعیت جودوی خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: این استان یکی از روسای توانمند که ارتباط نزدیکی با فدراسیون دارنددو رئیس کمیته ارزیابی عملکرد فدراسیون هم هستند و از روسای توانمند ما هستند در اختیار دارد .

به گفته رئیس فدراسیون جودو این رشته در سال های گذشته رشد خوبی را داشتند و از استان های از لحاظ عملکردی جزو استان های خوب قرار گرفتند.

میر اسماعیلی افزود: این ارزشمند است اگر استان تهران خیلی خوب است باید به شرایط و امکانات آن ها هم نگاه شود اما یک استانی که محرومیت هایی را دارد و در این شرایط سخت و اقتصادی می تواند شرایط خوبی را پیدا کند ارزشمند است انتظار ما این است که همین روند ادامه پیدا کند و ارتباط با فدراسیون بیشتر شود.

وی تاکید کرد: نکته ای که بیشتر مد نظر است این که جودو در شهرستان ها توسعه پیدا کند و هم در روستاها توسعه یابد .

به گفته وی تنها ورزشی هستیم که در مدت ۴ سال به جودو ی روستایی اهمیت فوق العاده دادیم و این استان ها هم می توانند هم در شهرستان ها و هم در جودوی روستایی فعال تر باشند.

وی اظهار امیداوری کرد که جایگاه استان بهتر شود و مدال هایی که در مدت این دو سال کسب شده و ورزشکارانی که از دل این استان به اردوهای تیم ملی آمدند ارزشمند هستند  و امیدوارم این راه را ادامه دار و رو به جلو باشد.