رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری بیرجند خبر داد

پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی بهسازی کانال الهیه

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت: پروژه بهسازی کانال الهیه با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال انجام است.

به گزارش خاورستان، علیرضا جهاندیده رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه پروژه بهسازی کانال الهیه با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال انجام است، افزود: این پروژه با اعتبار ۷۶ میلیون تومان و به طول ۱۸۰ متر انجام می شود.
وی افزود: هدف از اجرای این پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان‌های الهیه و امیدیه به سمت کانال کبوتر خان است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در ادامه با اشاره به پروژه های مختلف در زمینه بهسازی و ایمن سازی کانال های سطح شهر از پوشش کانال امام موسی بن جعفر (ع) به طول ۴۰ متر خبر داد .
جهاندیده اعتبار این پروژه را ۱۶۷ میلیون تومان عنوان کرد و تصریح کرد: بهسازی کانالهای سطح شهر علاوه بر بهبود روند هدایت آبهای سطحی به لحاظ منظر شهری نیز کارکرد زیبایی شناسی و ایجاد چشم انداز متفاوت را دارند.
انتهای پیام/ ۱۳۲