مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی مطرح کرد

پیشرفت ۱۶ درصدی پروژه احداث راه آهن بیرجند- یونسی پس از ۱۴ ماه

داعی گفت: پروژه احداث راه آهن بیرجند- یونسی با پیشرفت فیزیکی ۱۶ درصد در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، ۱۵ مهرماه سال گذشته بود که عملیات اجرایی راه آهن بیرجند آغاز شد. مهدی جعفری مدیر کل وقت راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی در این مراسم اظهار کرد: مجموع طول پروژه راه آهن (زاهدان بیرجند یونسی) ۹۰۱ کیلومتر است.
وی افزود: راه آهن بیرجند تعداد ۳۸ ایستگاه خواهد داشت که ایستگاه مسافربری ۶ دستگاه، ایستگاه تشکیلاتی یک دستگاه و ایستگاه درجه سه ۳۱ دستگاه خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان کرد: قطعه شماره ۱۶ در بخش بیرجند – یونسی به طول ۳۲ کیلومتر با مبلغ پیمان ۸۹۲ میلیارد ریال در مرحله تجهیز کارگاه است و عملیات اجرایی آن امروز (۱۵ مهر ۹۸)آغاز می‌شود.
جعفری در خصوص آخرین وضعیت قطعات در دست اجرا گفته بود: قطعه یک مشهد – زاهدان حدفاصل ایستگاه یونسی به گناباد به طول ۵۰ کیلومتر و با اعتبار ۵۴۲ میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال انجام است و قطعه اجرایی شماره چهار در بخش زاهدان – زابل منطقه تاسوکی به طول ۶۷ کیلومتر با مبلغ پیمان یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال در مرحله آغاز عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه است.
پیشرفت ۱۶ درصدی پروژه احداث راه آهن بیرجند-یونسی
حال پس از گذشت بیش از یکسال از آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند، وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی از پیشرفت ۱۶ درصدی پروژه احداث راه آهن بیرجند- یونسی می‌دهد.
وی به منظور بررسی عملیات اجرایی و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و شتاب دهی بیشتر روز گذشته از قطعه ۱۶ پروژه راه آهن بیرجند-یونسی بازدید کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان کرد: این مسیر مورد پیمان شرکت ویسا است که طول آن ۳۲ کیلومتر بوده و با پیشرفت فیزیکی ۱۶ درصد در دست اجرا است.
داعی اظهار کرد: طول این پروژه از بیرجند تا ایستگاه یونسی ۲۷۰ کیلومتر است که در حال حاضر ۳۲ کیلومتر در حوزه استان خراسان‌جنوبی و ۵۸ کیلومتر از مبدا ایستگاه یونسی به سمت بیرجند، مجموعا حدود ۹۰ کیلومتر در دست اجرا است.
انتهای پیام/۱۲۷