نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

پیشوایان علمی چشم و چراغ جامعه انسانی و اسلامی هستند

آیت الله عبادی با بیان اینکه پیشوایان علمی چشم و چراغ جامعه انسانی و اسلامی هستند، گفت: اگر انسان به وظیفه بندگی خود عمل کند مطمئن باشد خداوند به او کمک می کند.

به گزارش خاورستان،آیت الله سید علیرضا عبادی در دیدار با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: کار دست خداست یعنی آنچه از امکانات مادی و معنوی در اختیار ماست در وظیفه خود کوتاهی نکنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: از پیش از پیروزی انقلاب از سال ۴۲ تا امروز که ۴۴ سال گذشته است هر جا ما وظیفه خود را انجام دادیم خدا کار را درست کرده است اما مشکلات موجود محصول کار منفی و کم کاری مسئولان است.

وی با بیان اینکه امروز که دولت سیزدهم بر مبنای ایمان جلو آمده و شبانه روزی تلاش می کند، گفت: طرح ها و فتنه های دشمن از ابتدای انقلاب بوده و هست به تعبیر برای هر کشور دیگری غیر از ایران می بود آنان را از پای در می آورد اما اینجا همه را تحمل کرده و باز هم پیروز میدان هستیم.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه توکل یعنی انسان به وظیفه بندگی خود عمل کند مطمئن باشد خداوند کمک می کند، عنوان کرد: پیشوایان علمی چشم و چراغ جامعه انسانی و اسلامی هستند و با همه موانع و تحریم ها دانشمندان ایرانی در بسیاری از مسائل علمی در ردیف چند کشور اول دنیا قرار دارند.