همراه با کاروان زیر سایه خورشید/ ۷

پیچیده شدن عطر و بوی حرم امام رئوف و مهربانی ها در روستاهای درمیان/ تصویری

کاروان زیر سایه خورشید در روستاهای محروم درمیان حضور پیدا کردند و مورد استقبال پر شور و باشکوه مردم قرار گرفتند.