پیکر مطهر شهید گمنام در قاین تشییع و تدفین شد/ تصویری

پیکر مطهر شهید گمنام بعدازظهر امروز بر دستان مردم قاین تشییع و در دانشگاه بزرگمهر این شهر، تدفین شد.