رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندتاکید کرد

پیگیری جدی پروژه در حال ساخت بیمارستان خوسف

دهقانی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت اتمام پروژه‌های در حال ساخت به ویژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی خوسف پیگیری‌های جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمددهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سفر به شهرستان خوسف از پروژه‌های در حال ساخت این شهرستان از جمله بیمارستان ۳۲ تخت خوابی با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی ، ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان با۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پایگاه سلامت شهری با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی بازدید کرد و وضعیت پسشرفت پروژه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا، جایگاه حوزه سلامت به صورت خیلی جدی‌تر مطرح شده است. لذا اگر در حوزه سلامت کاری انجام شود، هزینه نیست سرمایه گذاری است. زیرا همه ی ما و اطرافیانمان به این خدمات نیاز پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان این‌که دولت به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین حوزه سلامت را به دوش بکشد، افزود: کار در حوزه سلامت نیاز به همت دسته جمعی دارد.
دهقانیدر عملکرد جمهوری اسلامی را در بحث کرونا افتخار آمیز دانست و گفت: در کشور عملکرد خراسان‌جنوبی جزو عملکردهای برتر بوده که این به همت همه مدیرانی است که حوزه سلامت را کمک کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: شهرستان خوسف نیازمند نگاه ویژه خیرین به حوزه سلامت این شهرستان است که با کمک یکدیگر بتوانیم سیستم بهداشت و درمان این شهرستان را ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت اتمام پروژه‌های در حال ساخت به ویژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی خوسف پیگیری‌های جدی داشته باشد.
انتهای پیام/۱۲۷