چرا ادغام دانشگاه صنعتی در دانشگاه بیرجند درست نیست؟/ فیلم

در روزهای اخیر اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند، با حضور در صحن و مسجد دانشگاه، نسبت به ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند اعتراض خود را اعلام کردند.

کاری از حمیدرضا تاکی
دریافت با کیفیت