گزارش/

چرا حجاریان پاسخ رانت گندم را نمی‌دهد؟/ تقسیم کار رسانه‌های اصلاحات برای تطهیر آقای تئوریسین

برخی اطرفیان حجاریان این موضوع را مطرح کرده‌اند که بهتر است وی سکوت پیشه کند تا با طرح مسائل حاشیه ای جامعه با فراموشی از کنار این مسئله مهم بگذرد.

به گزارش خاورستان، «سعید حجاریان» تئوریسین جریان اصلاحات که به اخذ رانت گندم و واردات این کالای استراتژیک و اساسی و زمین زدن طرح خودکفایی گندم متهم شده است، این روزها پیش از گذشته برای فراموش کردن این موضوع توسط افکارعمومی سکوت پیشه کرده است.
حجاریان که هر چند وقت یکبار با تئوری پردازی که با چاشنی امنیتی کردن مسائل اجتماعی و اقتصادی و … توامان بود، قلم فرسایی می کرد حالا که موضوع رانت گندم از سوی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون ۹۰ مجلس مطرح شده، سکوت کرده است. به نظر می رسد تاکتیک وی و جریان اصلاحات سکوت در قبال این مسئله و انحراف افکارعمومی برای فراموش شدن آن است.
برخی اطرفیان حجاریان این موضوع را مطرح کرده اند که بهتر است وی سکوت پیشه کند تا با طرح مسائل حاشیه ای جامعه با فراموشی از کنار این مسئله مهم بگذرد.
«محسن حجاریان» فرزند تئوریسین اصلاحات نیز مامور شده است که به این موضوع پاسخ دهد تا پدرش در این حوزه درگیر نشود و تاکتیک آلزایمر سیاسی کارکردی مطلوب داشته باشد.
رسانه ها و عناصر اصلاح طلب در فضای مجازی نیز سعی می کنند با تاکتیک مظلوم نمایی و شبهه افکنی موضوع رانت گندم را به حاشیه ببرند.
انتهای پیام/۴
دانا