چرا دولت دوازدهم دولت اصلاحات است؟/ ۸۶ درصد انتصابات دولت در اختیار اصلاح طلبان/ موشن گراف

موشن گراف «چرا دولت دوازدهم دولت اصلاحات است» منتشر شد.

به گزارش خاورستان، این موشن گراف در سه دقیقه به انتخابات سال ۹۶ و سهم خواهی اصلاحات از دولت دوازدهم می پردازد.
دریافت