چرا محسن رضايی هدف جريان نفوذ است؟

بعد از اظهارات محسن رضايی پس از ترور شهيد فخری‌زاده مبنی بر نفوذ امنيتی و لزوم برخورد با شبكه نفوذ، اين بار شبكه نفوذ طرح ترور شخصيتی محسن رضايی را كليد زد.

به گزارش خاورستان، مسعود بهنود هر وقت فعال شد و متنی له يا عليه شخصيتی نوشت، بايد بدانيم كه گرا از داخل به وی داده شده تا ترور شخصيتی را كليد بزند. بهنود در همان زمان هم كه ايران بود، عامل برخی محافل امنيتی بود.
اما اين بار كدام محفل امنيتی خودسر دستور حمله داده است؟
بعد از اظهارات محسن رضايی پس از ترور شهيد فخری‌زاده مبنی بر نفوذ امنيتی و لزوم برخورد با شبكه نفوذ، اين بار شبكه نفوذ طرح ترور شخصيتی محسن رضايی را كليد زد.
مسعود بهنود چهره اصلاح‌طلب و عامل رسانه‌ای اين شبكه و محفل نفوذ كه سال‌هاست در انگليس ساكن است، به ميدان آمد و در تكميل مستند كودتای خزنده، متنی بی‌ربط را منتشر کرد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد كه خط ترور شخصيتی محسن رضايی فرمانده هشت سال دفاع مقدس در ٣ماه گذشته از زمان پخش مستند كودتای خزنده توسط بی‌بی‌سی كليد خورد و امروز توسط محافل نفوذی كه محسن رضايی پس از ترور فخری‌زاده از آن‌ها نام برد، ادامه پيدا كرده است.
در همين راستا نوشته بهنود را نبايد نظر بهنود بلكه خط جريان نفوذ داخلی دانست.
جريانی كه آب در لانه‌اش گرفته شده و در حال دست‌وپا زدن، دست به دامن جريان رسانه‌ای ملكه شده است. اين جريان، همان جريانی است كه اين روزها خط تضعيف سپاه را پيش می‌برد و اين قطعا آخرين تخريب شخصيت نيز نخواهد بود.
نكته مهم اينجاست كه مردم خادمان و خائنان به اين مرز و بوم را در ٤٢ سال گذشته خوب شناخته اند.
انتهای پیام/۴