گزارش/ پس از چندین سال تعطیلی

چشم امید مردم فردوس به کلید شهردار برای باز شدن قفل شهربازی فردوس

مجموعه شهربازی پارک دلگشای فردوس دیگر از فعالیت افتاده و مردم در فصل بهار و همچنین تابستان که زمان تعطیلی و تفریح برای فرزندانشان می باشد امیدوارند تا با کلید تدبیر شهردار فردوس شاهد بازگشایی مجدد این مجموعه باشند.

به گزارش خبرنگار خاورستان از فردوس، قفلی که چند سال شده توسط بخش خصوصی بر شهربازی پارک دلگشای فردوس زده شده آیا توسط کلید شهردار باز خواهد شد؟ این سوالی است که چند وقتی مردم فردوس منتظر پاسه آن هستند و همچنان نیز امیدوا و منتظرند.

شهربازی شهرستان فردوس که چند سالی است به یک خرابه تبدیل شده، دیگر آن رونق و حال و هوای سال های ابتدایی را ندارد.

شهربازی پارک جنگلی فردوس که در دو سال اول راه اندازی بسیار جذاب و متنوع بود، به طوری که از آن به عنوان بزرگترین مرکز تفریحی استان یاد می کردند، چند سالی است که درب های آن به روی مردم قفل شده است.

این مجموعه که توسط بخش خصوصی اداره می‌شد دیگر از فعالیت افتاده و مردم در فصل بهار و همچنین تابستان که زمان تعطیلی و تفریح برای فرزندانشان می باشد امیدوارند تا با کلید تدبیر شهردار فردوس شاهد بازگشایی مجدد این مجموعه باشند و از حسرت خوردن فرزندان خود در پشت درب های آن جلوگیری کنند.

امام بهتر این بود تا در همان ابتدای واگذاری مجموعه به بخش خصوصی تعهداتی نیز گرفته می شد تا به راحتی نتوانند با بهانه های مختلف درب مجموعه را به روی کودکانی که در حسرت بازی و تفریح در این مکان هستند ببندند و آنان را از این امکانات محروم کنند.