چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی/ تصویری

نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان از13 تا 18 آذرماه از ساعت 16 الی 22 برای بازدید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند دایر است.

عکاس: علی نوفرستی