کاروان زائر اولی ها از خراسان جنوبی به مشهد مقدس اعزام شدند

با حمایت یک خیر نیکوکار بیرجندی در آخرین روزهای ماه ذی العقده تعدادی از بانوان روستاهای محروم نهبندان برای اولین بار به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خاورستان کاروان زیارتی متشکل از ۶۰ بانو از روستاهای محروم نهبندان با حمایت های یک خیر بیرجندی برای اولین بار به مشهد مقدس اعزام شدند.

بر اساس این گزارش فاطمه بخشی خیر نیکوکار که به صورت شخصی و با کمک های مردمی اقدام به راه اندازی این کاروان کرده بود به خبرنگار خاورستان گفت: افراد داخل کاروان را در مراجعاتی که به روستاها برای پخت و توزیع غذا داشتم شناسایی و بعد تصمیم گرفتم که این برنامه فرهنگی و زیارتی را راه اندازی کنم.

وی با اشاره به این که کاروان به مدت سه روز در مشهد خواهند بود افزود: در این مدت نیز برنامه های مختلف فرهنگی، زیارتی و سیاحتی در مشهد اجرا خواهدشد.

وی در پایان از تعامل و همکاری آقای انگشتری برای برگزاری این برنامه قدردانی کرد.