در شماره جدید روزنامه مهرمشرق بخوانید

کارگرانی که شرمنده فرزندانشان هستند/ تنور داغ گلایه نانوایان بیرجندی/ حاشیه‌ای از مراسم میثاق جوانان با ۲ هزار شهید خراسان جنوبی

کارگرانی که شرمنده فرزندانشان هستند، تنور داغ گلایه نانوایان بیرجندی و حاشیه‌ای از مراسم میثاق جوانان با 2 هزار شهید خراسان جنوبی ازجمله گزارشاتی است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.

به گزارش خاورستان، شماره جدید روزنامه مهرمشرق، منتشر شد. کارگرانی که شرمنده فرزندانشان هستند، تنور داغ گلایه نانوایان بیرجندی و حاشیه‌ای از مراسم میثاق جوانان با ۲ هزار شهید خراسان جنوبی ازجمله گزارشاتی است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.
دریافت روزنامه
انتهای پیام/۴