کار سخت تیم هندبال شمش منیزیم فردوس برای حضور در مرحله نیمه نهایی

کارشناس هندبال گفت: با در نظر گرفتم جدول رده بندی مسابقات و بازی های پیش رو به احتمال زیاد سه تیم از گروه الف و یک تیم از گروه ب مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ را خواهند داشت که در این مرحله کار برای تیم شمش منیزیم فردوس بسیار سخت است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، هفتاد روز از آخرین برد تیم منیزیم فردوس در لیگ می گزرد و هواداران منتظر بازگشت تیم به روزهای خوب خود هستند.
آخرین پیروزی تیم شمش منیزیم به تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال گذشته در رقابت با هیات هندبال تهران در تهران مربوط میشود و آرزوی کنده شدن طناب ناکامی های این تیم در مسابقه بعدی مقابل مس کرمان دیده می شود.
محسن مرادزاده، کارشناس هندبال و مربی سابق تیم لیگ برتری نیرو زمینی تهران در اینباره گفت: در نگاه آماری به نتایج زیر میتوان دریافت تمام تیم های گروه الف مسابقات در مرحله مقدماتی (نفت و گاز گچساران ، هیات هندبال تهران ،مس کرمان،فولاد مبارکه سپاهان )در مرحله دوم مسابقات بهترین نتایج را کسب کرده اند و تیم های گروه ب مسابقات در مرحله مقدماتی (شمش منیزیم فردوس ،سنگ آهن بافق،هپکوی اراک،شهرداری کاشان) موفق به کسب نتایج مورد نظر خود نشده اند .
وی افزود: با در نظر گرفتم جدول رده بندی مسابقات و بازی های پیش رو به احتمال زیاد سه تیم از گروه الف و یک تیم از گروه ب مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ را خواهند داشت که در این مرحله کار برای تیم شمش منیزیم فردوس با توجه به نتایج کسب شده در برابر سه تیم دیگر در مرحله سوم بسیار سخت خواهد بود، منیزیمی که در طول فصل تعداد محرومین و مصدومین علاوه بر عدم حفظ نتیجه در طول مسابقه همیشه باعث آزار این تیم شده است
بررسی های اماری مرحله دوم لیگ برتر به این شکل است :
تیم نفت و گاز گچساران با ۶ بازی ،۶ برد و کسب ۱۲ امتیاز تیم اول مرحله دوم ،در رده بندی کلی رتبه ۱ جدول
تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۶ بازی ،۳برد،۲ مساوی و ۱ شکست و کسب ۸ امتیاز تیم دوم مرحله دوم،در رده بندی کلی رتبه ۵ در جدول
تیم مس کرمان با ۶ بازی ،۳ برد ،۱ مساوی ، و ۲ شکست و کسب ۷ امتیاز تیم سوم مرحله دوم ،در رده بندی کلی رتبه ۴ جدول
تیم هیات هندبال تهران با ۶ بازی ،۲ برد ،۲ مساوی ،۲ شکست و کسب ۶ امتیاز تیم چهارم مرحله دوم لیگ .در رده بندی کلی رتبه ۳ جدول
تیم شمش منیزیم فردوس با ۶ بازی،۱ برد ،۲ شکست و ۳ تساوی با ۵ امتیاز تیم پنجم مرحله دوم لیگ،در رده بندی کلی رتبه ۲ جدول
تیم سنگ اهن بافق با ۶ بازی ،۲ برد،۴ شکست با کسب ۴ امتیاز تیم ششم مرحله دوم لیگ ف رد رده بندی کلی رتبه ۶ جدول
تیم شهرداری کاشان با ۶ بازی ،۱ برد ،۲ مساوی ،۳ شکست با کسب ۴ امتیاز تیم هفتم مرحله دوم لیگ ،در رده بندی کلی رتبه ۸ جدول
تیم هپکوی اراک با ۶ بازی ،۱ برد ،۱ مساوی ، ۴ شکست و کسب ۳ امتیاز تیم هشتم مرحله دوم لیگ ،در رده بندی کلی رتبه ۷ جدول
انتهای پیام/۶