بعد از مصاحبه جنجالی احمدی نژاد با موضوع حمایت از برخی تولیدات مرتبط با فتنه ۸۸؛

کانال دولت بهار برای تطهیر تئوریسین فتنه دست به کار شد

ریشه پوشش دادن تخلفات حجاریان توسط رسانه احمدی نژاد مشخص نیست اما به نظر می رسد پس از مصاحبه جنجالی احمدی نژاد با موضوع حمایت از برخی تولیدات مرتبط با فتنه ۸۸ حالا حمایت از حجاریان در کانال دولت بهار بسیار معنادار است.

به گزارش خاورستان به نقل از دانا، درحالی که بسیاری نسبت به واردات گندم به عنوان یک کالای استراتژیک توسط تئوریسین اصلاحات انتقاد دارند و زمین خوردن طرح خودکفایی گندم را در این رابطه بی تاثیر نمی بینند، رسانه نزدیک به «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور دولتهای نهم و دهم، اقدام به حمایت از «سعید حجاریان» کرد.
ریشه پوشش دادن تخلفات حجاریان توسط رسانه احمدی نژاد مشخص نیست اما به نظر می رسد پس از مصاحبه جنجالی و سفارشی احمدی نژاد و ارائه تصویر هنردوست از وی و همچنین بعد از مصاحبه جنجالی احمدی نژاد با موضوع حمایت از برخی تولیدات مرتبط با فتنه ۸۸ حالا حمایت از حجاریان در کانال دولت بهار بسیار معنادار است.
در همین رابطه، این کانال تلگرامی از یکی از نمایندگان مجلس مطلبی را در حمایت از حجاریان منتشر کرد و از قول وی نوشت: « آقای حجاریان این حق را دارد که همانند هر فرد دیگر ایرانی شرکت تأسیس کند و فعالیت تجاری انجام دهد.»
برخی از کارشناسان فضای سیاسی مطرح می کنند که احمدی نژاد به دنبال نشان دادن تصویری شبه اصلاح طلب از خود است و سعی دارد بخشی از طرفداران این جریان سیاسی را با خود همراه کند.
این درحالی است که بخشی از انتقادات نسبت به احمدی نژاد نشات گرفته از جریان اصلاحات است و بسیاری از طرفداران اصلاح طلب نسبت به وی نظر مساعدی ندارند. به نظر می رسد که تلاش کانال دولت بهار برای تطهیر تئوریسین فتنه از همین باب صورت گرفته است.
انتهای پیام/۴