مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خاورستان؛

کاندیدا های شورای اسلامی با مردم رُک و راست باشند

حسین خسروی چاهک با بیان اینکه کاندیدا های شورای اسلامی با مردم رُک و راست باشند،گفت: شفافیت،صداقت و داشتن کارنامه کاندیدا ها مهم‌تر از هرگونه ادعّا، شعار و حتی برنامه است.