مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد؛

کاهش بیش از ۶ درصدی ولادت در خراسان جنوبی/ سامانه سببی نسبی در استان راه‌اندازی می‌شود

مهرآور گفت: طی سه ماه ابتدایی سال جاری ولادت‌ها در خراسان‌جنوبی بیش از 6 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، علیرضا مهرآور مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال خراسان جنوبی، اظهار کرد:در سه ماهه نخست امسال ازدواج در خراسان جنوبی با رشد بیش از ۱۸ درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: میانگین سن ازدواج در خراسان‌جنوبی برای مردان ۲۷ و برای زنان ۲۲٫۱ سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به آمار وقایع حیاتی استان، بیان کرد: در همین مدت ولادت‌ها در خراسان‌جنوبی بیش از ۶ درصد کاهش داشته است.
مهرآور با اشاره به راه‌اندازی سامانه سببی نسبی در آینده نه چندان دور در استان، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫ‌ﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و افزاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫ‌ﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ واسطه ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اداری را از مهمترین اهداف این پروژه بزرگ دانست.
وی اظهار کرد: حمایت مجموعه ثبت احوال در مسیر تامین تجهیزات لازم برای این پروژه ضروری بوده و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.
انتهای پیام/۱۲۷