کاهش سفرها به خراسان جنوبی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا/ فیلم

باتوجه به هشدارهای وزارت بهداشت در خصوص بیماری کرونا از میزان ورود خودروها به استان خراسان جنوبی کاسته شده و آرامش نسبی در ورودی شهرها برقرار است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، باتوجه به هشدارهای وزارت بهداشت در خصوص بیماری کرونا از میزان ورود خودروها به استان خراسان جنوبی کاسته شده و آرامش نسبی در ورودی شهرها برقرار است. ورودی شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی را مشاهده می‌کنید.
کاری از محمدرضا سلطانپور
انتهای پیام/۴