کربلایی محمد| مستند کوتاهی از کمک های مومنانه ی یک کفاش…

کاری از مرکز فضای مجازی بسیج شهرستان عجب شیر را مشاهده می‌کنید.