مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خبر داد

کرونا؛ منبعی برای تولید علم و جهش محتوای علمی

واقعی گفت: عالم‌گیری و نوظهوری ویروس کرونا علی رغم تمام مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در جوامع به وجود آورد، منبعی برای تولید علم،جهش محتوای علمی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی دانش آموزان و معلمان شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد علی واقعی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ویروس کرونا ما را با پدیده‌ای با نام علم باز روبرو کرد که به سه شکل بروز داشت؛ ابتدا داده‌های باز انتشار باز و منابع آموزشی باز بود؛ که آموزش را فراگیر کرد.
وی؛ با اشاره به دغدغه پیوند میان مسئله کرونا و اجتماع عنوان کرد: در حال حاضر که از مرحله اول یعنی نحوه مواجه اولیه جامعه با شیوع کرونا گذشته‌ایم و جامعه به طور نسبی خودش را با این پدیده نو وفق داده، نقش ارتباطات در بستر فضای مجازی پر رنگ شده و قرنطینه‌ها و فاصله گذاری‌ها اثبات کرد که فقط با کمک فضایی که علم ارتباطات برای ما باز کرده می توانیم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی در قالب شبکه شاد گام برداریم.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان این که کرونا همبستگی‌های اجتماعی و خیرخواهی میان مردم را تقویت کرد، افزود: لازمه موفقیت در مبارزه با این ویروس منحوس، فرهنگ سازی علمی، اشتراک دانش درجامعه، جلب مشارکت مدنی و بسیج همه اقشار جامعه است.
واقعی با بیان این که یکی از فرصت‌هایی که توانست در دوران تهدید کرونا شکل بگیرد و در حقیقت مهم‌ترین دستاورد آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این دوران به شمار می رود؛ بحث تداوم فرایند تعلیم و تربیت در حوزه آموزش مجازی بود؛ مطرح کرد: از این منظر علاوه بر جنبه‌های فناورانه، باید به نقش علم ارتباطات در حوزه‌های انسانی توجه کرد زیرا یک سری از مناسبات تغییر کرد و قدرت و اختیارات مدارس، مدیران، معلمان و سطح آگاهی دانش آموزان ارتقا یافته و بر اعتبار آموزش افزوده شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش روابط عمومی در این دوران و ارتقای فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابراز داشت: روابط عمومی‌هایی روبرو هستیم که دیگر تنها نمی‌توانند تکذیب‌گر یا متعجب باشند بلکه امروز روابط عمومی‌ها باید به سوی یک گفتمان ارتباطی حرکت کنند ودر فرآیند انتشار اطلاعات ؛ برای رسیدن به هدف باید در جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی تلاش نمود و باید دیدگاهی تعاملی داشت.
به گفته وی، در عصر کرونا باید از اظهارنظرهای قاطعانه خودداری کرد زیرا این امر نوظهور قابل پیش‌بینی نیست، به امر زمان بندی باید توجه خاص داشت، ارتباطات باید از نوع شفاف، پاسخ‌گو و معتبر باشد، به رصد رسانه های اجتماعی پرداخت، به متخصصان بها داد، به فضای مجازی و آنلاین توجه بیشتری داشت، نیازهای اقشار در معرض خطر مانند دانش آموزان پایه اول، هفتم و نهم و اولیاییکه شرایط معیشتی خوبی ندارند در اولویت قرار گیرد.
واقعی، تأکید کرد: در آخر باید به این موضوع توجه کنیم که اگر کرونا ما را وارد مرحله جدیدی کرد پیک دوم کرونا ما را وارد مرحله جدیدتری نموده که در آن باید از گفت‌گو، مشارکت و فضای مجازی بهترین بهره را ببریم.
انتهای پیام/ ۱۳۲