مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند خبر داد

کسب مقام برتر توسط شهرداری بیرجند در ترویج فرهنگ اقامه نماز

شواکندی گفت: شهرداری بیرجند مقام برتر در ترویج فرهنگ اقامه نماز را کسب کرد.

به گزارش خاورستان، سید برات شواکندی مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند با بیان این‌که نتایج نهایی هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی اعلام شد، اظهار کرد: ستاد اقامه نماز کشور در راستای عملیاتی نمودن پیام مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت‌ها و فعالیت‌های اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی کشور و معرفی برترین‌ها، اقدام به تشکیل هیات های ارزیابی و داوری در دو سطح استانی و کشوری برای بررسی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی کرده است.
وی افزود: گزارش و مستندات ارسالی از سوی دستگاه های اجرایی بر اساس مفاد مندرج در نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از طریق سامانه سجاده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند در بین دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی حائز کسب حداکثر امتیاز و مقام برتر در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز شد.
انتهای پیام/ ۱۳۲