وضعیت بحرانی دشت‌های خراسان جنوبی؛

کسری ۱۰۱ میلیون‌متر مکعبی مخازن دشت‌های خراسان‌جنوبی/ ۹۰ درصد مساحت استان خشک است

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: کسری مخازن دشت‌های خراسان‌جنوبی تا پایان سال آبی 98-99 ( ابتدای مهرماه) 101 میلیون مترمکعب بوده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، خراسان‌جنوبی استانی کویری با هوای گرم است که خشکسالی‌های چند سال اخیر اقلیم منطقه را تحت تاثیر قرار داده و کاهش نزولات جوی و کاهش منابع آبی استان باعث افزایش سطح دشت و بیابان در استان شده است. طی سال‌های گذشته شاهد فرونشست دشت‌های استان به واسطه کاهش منابع آبی و استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی بودیم. خشکسالی و کاهش نزولات جوی کشاورزی استان را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش میزان ذخیره‌سازی آب در سدهای استان شده است.
مردم استان در تمامی شهرستان‌ها از کاهش بارندگی در سال گذشته و سخت بودن شرایط برای تابستان سال جاری نگران بوده و اظهار می‌کنند تاکنون هیچ سالی مانند سالی که گذشت بدون باران نبوده است.
اغلب قنواتی که مقدار اندکی آب داشته به دلیل عدم بارندگی در سال گذشته خشک شده و خشک شدن درختان و کمبود آب کشاورزی نیز دغدغه‌ای است که کشاورزان استان در سال جاری با آن مواجه هستند.
سعید سروری سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳٫۲۴ درصد از مخازن سدهای استان آب ذخیره دارند.
وی افزود: حجم فعلی مخزن ۱۷٫۵ میلیون مترمکعب است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۱۶٫۰ میلیون متر مکعب بوده است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی بیان کرد: حجم کل مخزن سد رزه در شهرستان درمیان در تراز مطلوب ۲۴٫۱۶ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۷٫۴۳، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۷٫۵۶ و درصد پر بودن مخزن ۳۰٫۷۵ میلیون‌متر مکعب است.
سروری عنوان کرد: حجم کل مخزن سد دره بید طبس در تراز مطلوب ۴٫۲ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۲٫۰۴، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۳٫۱۰ و درصد پر بودن مخزن ۴۸٫۵۷ میلیون‌متر مکعب است.
وی اظهار کرد: حجم کل مخزن سد نهرین طبس در تراز مطلوب ۴٫۸۶ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۲٫۰۷، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۲٫۱۶ درصد پر بودن مخزن ۴۲٫۵۹ میلیون‌متر مکعب است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: حجم کل مخزن سد فرخی قاین در تراز مطلوب ۸٫۸۳ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۳٫۵۰، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۱٫۴۴ و درصد پربودن مخزن ۳۹٫۶۴ میلیون‌متر مکعب است.
سروری خاطرنشان کرد: حجم کل مخزن سد شهید پارسا سرایان در تراز مطلوب ۴٫۱۳ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۰٫۷۶، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۰٫۶۶ و درصد پربودن مخزن ۱۸٫۴۰ میلیون‌متر مکعب است.
وی افزود: حجم کل مخزن سد کریت طبس در تراز مطلوب ۷٫۵۷ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۰٫۱۶، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۰٫۱۶ و درصد پربودن مخزن ۲٫۱۱ میلیون‌متر مکعب است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی عنوان کرد: حجم کل مخزن سد حاجی آباد زیرکوه در تراز مطلوب ۴٫۶ میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن ۱٫۵۵، حجم مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۰٫۸۸ و درصد پر بودن مخزن ۳۳٫۷۰ میلیون‌متر مکعب است.
سروری بیان کرد: حجم کل مخزن سد سیاهوی سربیشه در تراز مطلوب ۱۷ میلیون‌متر مکعب و سایر موارد صفر است.
وی به تعداد چاه‌های فعال در استان اشاره کرد و افزود: تعداد چاه‌های فعال مجاز که شامل چاه کشاورزی، خدمات، صنعت و شرب می‌شود، دو هزار و ۹۳۱ حلقه چاه است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: از این تعداد چاه دو هزار و ۷۹۱ چاه برقی و ۱۰۴ چاه دیزلی است.
سروری عنوان کرد: از ۱۰۴ چاه دیزلی، ۹۱ چاه کشاورزی و ۱۳ چاه برای سایر موارد است. اولویت برای برق‌دارکردن چاه‌های دیزلی است و در حال حاضر روی این ۱۰۴ حلقه چاه کنتور نصب نشده است.
وی به چاه‌های برقی موجود در استان اشاره کرد و گفت: از دو هزار و ۷۹۱ چاه برقی یک‌هزار و ۹۶۴ چاه برای کشاورزی است و از این تعداد یک‌هزار و ۷۲۴ حلقه چاه دارای کنتور هوشمند است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی افزود: ۸۲۷ حلقه چاه برقی مربوط به شرب، صنعت و خدمات است که ۲۰۰ حلقه چاه دارای کنتور هوشمند است.
سروری بیان کرد: در حال حاضر در استان ۳۶ حلقه چاه غیرفعال داریم.
وی خاطرنشان کرد: تعداد کنتورهای نصب شده در سال جاری از ابتدای سال تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۷۵ کنتور رسیده است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: ۱۲۲ کنتور روی چاه‌های کشاورزی نصب شده، ۵۳ کنتور بر روی چاه‌ها با مصارف شرب، صنعت و سایر خدمات نصب شده است.
۶ میلیون‌متر مکعب حجم صرفه‌جویی آب زیرزمینی/ ۹ محدوده ممنوعه بحرانی
سروری بیان کرد: میزان حجم صرفه جویی آب زیرزمینی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون از محل نصب کنتور هوشمند نصب شده که ۱۱۵ کنتور است به ۶ میلیون‌متر مکعب رسیده است.
وی به ۴۴ محدوده مطالعاتی در استان اشاره و عنوان کرد: تعداد محدوده مطالعاتی و مرز استان خراسان‌جنوبی شامل ۹ محدوده ممنوعه بحرانی، ۲۲ محدوده ممنوعه و ۱۳ محدوده آزاد است.
کسری مخازن دشت‌های خراسان‌جنوبی ۱۰۱ میلیون‌متر مکعب است
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: کسری مخازن دشت‌های خراسان‌جنوبی تا پایان سال آبی ۹۸-۹۹ ( ابتدای مهرماه) ۱۰۱ میلیون مترمکعب بوده است.
سروری افزود: حجم تخلیه سالیانه از چاه‌های استان نیز ۶۵۸ میلیون مترمکعب است.
وی به پروژه مرحله سوم آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی در استان همزمان با سراسر کشور از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات انجام شده، ۲۰ هزار و ۶۲۰ منبع آب زیرزمینی و سطحی شامل چاه، چشمه، قنات، آب بندان، سردهنه و موتور پمپ آمار برداری شد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از اجرای شدن این پروژه با هزینه دو میلیارد تومان خبر داد و بیان کرد: در این طرح سه هزار و ۷۸۴ حلقه چاه، ۶ هزار و ۹۴۷ رشته قنات، دو هزار و ۸۶۴ دهنه چشمه، یک‌هزار و ۱۱۳ مورد آب بندان، ۵ هزار و ۸۴۶ سردهنه و ۶۶ موتور پمپ آماربرداری و شناسایی شدند.
سروری عنوان کرد: براساس این مطالعه ۹۵۱ میلیون مترمکعب منبع آبی استان مربوط به منابع آبی سطحی استان و ۹۰۵ میلیون مترمکعب مربوط به منابع آب زیرزمینی است.
وی با اشاره به این‌که ۹۵ درصد تخلیه منابع استان مربوط به چاه، چشمه و قنات اختصاص دارد، افزود: تخلیه منابع آبی استان در این دوره نسبت به دوره دوم که سال ۱۳۹۰ انجام شد، ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی با بیان این‌که کاهش تخلیه منابع آبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و خشک‌شدن قنات و چشمه‌ها است، گفت: ۸۸ درصد مصارف منابع آبی استان برای کشاورزی، ۹ درصد مصارف مربوط به شرب و ۳ درصد مربوط به صنعت و خدمات است.
سروری اظهار کرد: براساس این مطالعه منابع آب زیرزمینی استان ۱۷ درصد افزایش یافت که به دلیل شناسایی منابع جدید آب شرب و صنعت است.
وی با بیان این‌که منابع آبی شامل چاه، چشمه و قنات است، اظهار کرد: آمار منابع آب زیرزمینی از ۱۱ هزار و ۶۳۸ مورد در دوره قبل به ۱۳ هزار و ۵۹۵ مورد در حال حاضر افزایش یافت.
کاهش ۲۱ درصدی منابع آب سطحی استان
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی از کاهش ۲۱ درصدی منابع آب سطحی استان در مقایسه با دوره قبل خبر داد و گفت: منابع آب سطحی یک‌هزار و ۹۰۷ آب بندان، سردهنه و موتورپمپ بوده که در حال حاضر به هفت هزار و ۲۵ مورد کاهش یافته است.
کاهش ۵۰ درصدی میزان بارندگی در سال جاری
علیرضا خندان رو مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی نیز در گفت‌و‌گو با خاورستان با بیان این‌که میزان بارندگی در سال زراعی جاری تا ۲۲ اسفندماه ۳۸٫۳ میلی‌متر بوده، اظهار کرد: میزان بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد و نسبت به بلند مدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.
وی در مورد کاهش میزان بارندگی در سال جاری، افزود: یکی از دلایل اصلی کاهش میزان بارندگی در سال جاری نفوذ پرفشار جنب حاره به کشور به خصوص عرض‌های پایین کشور مانند خراسان‌جنوبی است؛ پرفشار جنب حاره باعث می‌شود که سیستم‌های جوی به راحتی نتوانند وارد فضای کشور شوند و این مسئله باعث کاهش بارندگی در کشور و خراسان‌جنوبی شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی بیان کرد: میزان میانگین بارندگی در سطح کشور در سال جاری ۱۰۰ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. میزان بارندگی در سال زراعی جاری نیز نسبت به سال زراعی گذشته در مقایسه با بلند مدت میانگین کشور بیش از ۳۵ درصد کاهش بارندگی را نشان می‌دهد.
خندان‌رو در مورد درصد مساحت خشکسالی استان، عنوان کرد: ۹۰ درصد مساحت خراسان‌جنوبی متاثر از خشکسالی است و تنها ۱۰ درصد مساحد استان دارای شرایط نرمال است.
وی گفت: ۲۳ درصد مساحت خراسان‌جنوبی دارای خشکسالی خفیف، ۴۳ درصد خشکسالی متوسط، ۱۸ درصد خشکسالی شدید و ۶ درصد خشکسالی بسیار شدید است.
مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بیشترین درصد خشکسالی استان مربوط به شهرستان طبس است.
سال آبی جاری سالی خشک و سخت است
حسین امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سال آبی جاری سال خشک و سختی است.
وی افزود: خراسان‌جنوبی در حال حاضر چهارمین استان کم بارش در کشور است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی بیان کرد: باتوجه به کاهش بارندگی در حال حاضر استان‌های شرقی کشور شرایط سختی دارند.
بنابراین گزارش؛ با توجه به نظر مسئولان مربوطه در حوزه آب استان به نظر می‌رسد سال سختی از نظر آب پیش روی مردم خراسان‌جنوبی باشد و تابستان امسال بیش از سال‌های گذشته با مشکل کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه باشیم. لذا می‌طلبد مردم استان در سال جاری برای این‌که با مشکل کمبود آب مواجه نشوند نهایت مدیریت مصرف آب را داشته و مسئولان مربوطه نیز برای جلوگیری از هدررفت آب در نقاط شهری و روستایی اقدام کنند.
انتهای پیام/۱۲۷