مدرس حوزه و دانشگاه:

کشف حجاب بدترین اقدام فرهنگی پهلوی/ بدحجابی های امروز ریشه در سیاست های پهلوی دارد

روستا گفت: در زمان پهلوی اول و دوم که کشف حجاب سیاست دولت قرار گرفت، کم کم حجب و حیای خانم ها ریخته شد و با وجود اینکه انقلاب پیروز و دست پهلوی از دستکاری فرهنگ کوتاه شد، اما با دسیسه دشمن، مسئله حجاب در بین مردم کمرنگ تر شد و این بدحجابی ریشه در اقدامات پهلوی برای کشف حجاب دارد.

طاهره روستا مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خاورستان، در خصوص جنایت های پهلوی، اظهارکرد: پهلوی پدر و پسر هر کدام به سهم خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به کشور وارد کردند.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات پهلوی اول در حوزه اقتصادی، راه آهن شمال به جنوب کشور بود که شاید بعدها مورد استفاده قرار گرفت، اما در آن زمان اصلا توجیه اقتصادی نداشت و کارشناسان آن را فاجعه آمیزترین اقدام اقتصادی نامیدند.

مدرس حوزه و دانشگاه افزود: بدترین اقدام فرهنگی پهلوی اول، کشف حجاب و بردن فرهگ کشور به سمت فرهنگ غرب بود که برای آقایان کلاه پهلوی و برای خانم ها کشف حجاب را اجرا کرد.

روستا گفت: پهلوی دوم هم سیاست های پدرش را ادامه داد که یکی از این سیاست ها همان سیاست کشف حجاب بود.

وی اظهارکرد: در ایران به لحاظ فرهنگ ملی و هم به دلیل حاکمیت اسلامی، حجاب خوبی وجود داشته است و از زمان ساسانیان حجاب وارد این کشور شد. قبل از آن و در زمان هخامنشیان هم با وجود حاکمیت دین زرتشت، اما باز هم مردم حجاب خوبی داشتند که حتی از حجاب در دوران اسلام هم سخت تر بود.

او افزود: اما در زمان پهلوی اول و دوم که کشف حجاب سیاست دولت قرار گرفت، کم کم حجب و حیای خانم ها ریخته شد و با وجود اینکه انقلاب پیروز و دست پهلوی از دستکاری فرهنگ کوتاه شد، اما با دسیسه دشمن، مسئله حجاب در بین مردم کمرنگ تر شد و این بدحجابی ریشه در اقدامات پهلوی برای کشف حجاب دارد.

روستا گفت: در همین خصوص مقام معظم رهبری بارها بر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی تاکید کردند، اما روز به روز، بدحجابی گسترش بیشتری پیدا می کند.

او بیان کرد: سلسله پهلوی با سیاست انگلیس روی کار آمد و دست نشانده او بود، بنابراین ناچار بود و البته رسالتش این بود که فرهنگ غرب را در کشور پیاده کند که یکی از این فرهنگ ها کشف حجاب بود.

مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: رضاخان در سفری به ترکیه و دیدن اینکه آتاتورک توانسته در کشف حجاب خانم ها را با خود همراه کند، تصمیم گرفت تا کشف حجاب را در ایران عملی کند.

روستا با بیان اینکه تصور رضاخان این بود که با این اقدام ، کشور به توسعه غرب خواهد رسید، گفت: متاسفانه او توسعه غرب را در ظاهر می دید و از نظر او اگر ظواهر دین کنار گذاشته شود، کشور پیشرفت خواهد کرد.

وی افزود: با این حال، متاسفانه فرهنگ سنتی خودمان یعنی حجاب را از دست دادیم اما به تجدد هم نرسیدیم و توسعه و پیشرفتی حاصل نشد، چرا که پهلوی فقط ظاهر غربی ها را تقلید کرد ولی فکر آنها را نخواند.

او تاکید کرد: متاسفانه پهلوی با این اقدامش فرهنگ ملی ایرانی- اسلامی ما را نابود کرد، در حالی که برای توسعه افکارها و اندیشه های علمی نیاز است.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهارکرد: رضاشاره در حالی این اقدام را انجام داد که اغلب خانم ها که به وضعیت جدید عادت نداشتند، به سختی از فرهنگ غربی تبعیت می کردند. حتی مخبرالسلطنه وزیر پهلوی هم در مقابل این اقدام ایستاد و تاکید کرد که چگونه پهلوی بر ایران باستان افتخار می کند و از طرف دیگر کشف حجاب می کند، در حالی که حجاب در دوران باستان خیلی سخت بوده و این دو با هم یک نوع پارادوکس است.

روستا یادآور شد: در دوران باستان، زن ها حتی با چادر هم بیرون نمی آمدند چون حجم بدنشان پیدا بود و به همین دلیل باید داخل کجاوه بیرون می آمدند.

وی افزود: علی رغم مخالفت وزیر، اما رضاخان خودش برای این موضوع اقدام کرد و برای اولین بار در جشن دانشسرای مقدماتی، خانم و دخترانش را بدون حجاب برد. این موضوع کم کم در دستگاه های دولتی و بعد هم به سطح جامعه رسید.

انتهای پیام/۷