مدرس حوزه علمیه:

کشف حجاب سبب حضور اجباری زنان در خانه شد/ انقلاب اسلامی خط بطلانی بر تفکر منحط پهلوی کشید

راستگو گفت: کشف حجاب نه تنها سبب حضور فعال زنان در جامعه نشد بلکه سبب حضور اجباری زنان در خانه و مانع پیشرفت و حضور موثر آنها در جامعه شد.

زهرا راستگو کارشناس فرهنگی و مدرس حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار خاورستان، به پررنگ ترین ظلمی که پهلوی به زنان ایران کرد اشاره کرد و گفت: کشف حجاب توسط رضاخان صورت گرفت، در پهلوی دوم در عمل اجباری برای کشف حجاب نبود اما با سیاست‌هایی که در پهلوی دوم در پیش گرفته بود دنباله روی اعتقاد پدر بود و در همان جهت فعالیت می کرد.

کشف حجاب به بهانه مانع بودن زنان در جامعه شکل گرفت

وی خاطرنشان کرد: رضاشاه پهلوی به بهانه اینکه حجاب مانع حضور اجتماعی و پیشرفت زن است دست به کشف حجاب زد این در حالی بود که جامعه ایران یک جامعه مسلمان بود طبیعتا پذیرش این قضیه برای ایران سخت بود و سختی این پذیرش به خانواده های مقامات درباری هم رسیده بود و آنها هم نمی توانستند بپذیرند و چون جزو مقامات بودند و باید دستورات رضاشاه را می پذیرفتند تا الگوی کشف حجاب برای سایر افراد جامعه باشند.

امتناع از کشف حجاب حتی در مقامات دربار شاه

مدرس حوزه علمیه بیان کرد: برخی از خانواده ها اجبارا تن به کشف حجاب دادند و در خاطرات صدرالاشرف که از مقامات رژیم پهلوی بود بعد از اینکه قرار بود مقامات با همسرانشان بدون حجاب حضور پیدا کنند او از رضا شاه خواسته بود این را از مردم پایین دست شروع کند شاه گفته بود این امکان ندارد تو که در دربار هستی نپذیری نمی توان از مردم عادی چنین انتظاری داشته باشیم و نخواهند پذیرفت. باید تو و همسران و دخترانت را بدون حجاب در جشن بیاوری و همسرم از سر اجبار این را پذیرفت. این اجبار برای او آنقدر سنگین بود که یک سال در خانه ماند وجنازه وی را از خانه بیرون بردند.

راستگو یادآورشد: فشارها و اجبارها خواست مردم عادی نبود حتی مقامات از این اجبارها نمی توانند رهایی پیداکنند.

حضور اجباری زنان درخانه از اثرات کشف حجاب در جامعه است

وی خاطرنشان کرد: این جنایت در سایر اقشار جامعه آسیب هایی داشت که باعث ظلم به تعداد زیادی از زنان و دختران ایران شد. در آن زمان و در جامعه اسلامی مردم متدین کشف حجاب را نمی پذیرفتند از این رو تعداد زیادی از دختران مجبور شدند بخاطر کشف حجاب ترک تحصیل کنند و از کسب علم باز ماندند.

این کارشناس فرهنگی یادآورشد: نه تنها قضیه کشف حجاب باعث حضور اجتماعی زنان در جامعه نشد عملا اسارت هایی را برای زنان جامعه مسلمان در پی داشت.

راستگو گفت: با اعمال سیاست های کشف حجاب زنان پایبند به حجاب از رفتن به بازارها، مراکز بهداشتی، درمانی و تفریحی، زیارت و اماکن مقدسه منع شدند این حداقلی ترین حقوق یک انسان در جامعه است این سیاست را که با اعتقادشان در تضاد بود نمی پذیرفتند.

وی با اشاره به اینکه این تغییر پوشش منحصر به زنان نبود، گفت: مردان نیز باید در پوشش خود تغییراتی ایجاد می‌کردند و حکومت دستور داده بود لباس ملی کشور به بهانه اینکه این لباس‌ها مانع پیشرفت است تغییر کند و هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد.

مدرس حوزه علمیه خاطرنشان کرد: زمانی که به تاریخ نگاه می کنیم دانشمندان ایرانی مسلمان که آثارشان هنوز که هنوزه در کشورهای دیگر تدریس می شود در پوشش های اسلامی رشد کرده اند و به این جایگاه ها رسیده اند.

حضور زنان در تظاهرات ضد استکبار در زمان ناصرالدین شاه

راستگو یادآورشد: زنان سالها قبل از دوران رضاخان در امور اجتماعی مانند ماجرای تحریم تنباکودر زمان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۱ زنان نقش ویژه ای داشتند و حتی در اعتراضات و تظاهرات مردم ایران بر علیه استکبار زنان حضور کاملی داشتند.

رضاخان به اشتباه پیشرفت غرب را در برهنگی دید

وی خاطرنشان کرد: اشتباه رضاخان پهلوی این بود وقتی غرب را دید علت پیشرفت آنها پوشش و برهنگی است به همین دلیل دستور تغییر پوشش ملی و کشف حجاب را داد هیچ صاحب فکر و منطقی این را تایید نمی کند و هیچ کس در غرب هم چنین ادعایی ندارد که پیشرفت غرب در نوع پوشش باشد.

مدرس حوزه علمیه بیان کرد: پهلوی دوم اقدامات رضاخان را به صورت مستقیم ادامه نداد که بخواهد چادر را از زنان بردارد و مانع حضور زنان با حجاب در جامعه شود اما در عمل باسیاست هایی که داشت حجاب و عفاف را نشانه گرفت از این رو با تشکیل سپاه دانش و فرستادن دختران جوان به روستاها قصد تغییر فرهنگ را داشت.

پهلوی با استفاده ابزاری از زنان قصد تغییر فرهنگ را داشت

راستگو ادامه داد: پهلوی در این صدد بود که در دورترین نقاط ایران تغییر فرهنگی ایجاد کند زمینه ایجاد حضور زنان عریان و نیمه عریان در سینما و تلویزیون قصد داشت با استفاده ابزاری از زنان قصد تغییر فرهنگ جامعه ایرانی را داشت.

انقلاب اسلامی خط بطلانی بر تفکر منحط پهلوی کشید

وی خاطرنشان کرد: همه اینها به بهانه این بود که زنان با حجاب نمی توانند در جامعه حضور داشته باشند وبه پیشرفت جامعه کمک کنند اما بعد از انقلاب اسلامی و حضور زنان در جامعه با حجاب اسلامی خط بطلانی بر این تفکر منحط کشیده شد.

این کارشناس فرهنگی گفت: زنان ایرانی با عمل و  حضور عفیفانه در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و ورزشی به همه ثابت کردند علاوه حفظ حجاب و عفت می توان یک درجه بالاتر حتی نکته مهم تری به جامعه ثابت می کند زن با حفظ حجاب امکان حضور در جامعه با آسیب کمتر و بازدهی بالاتر فراهم می شود.

راستگو خاطرنشان کرد: زمانی که شرایط جامعه به گونه ای باشد زن با پوشش در جامعه حاضر شود این پیام به افراد صادر می شود که من بخاطرانسانیتم در جامعه حاضر می شوم نه جنسیتم.

وی اظهارکرد: زن با پوشش به افراد جامعه می گوید با پوشش خودم جاذبه های جنسی خود را می پوشانم و تو باید در تعامل بایستی به انسانیت من توجه کنی. این گونه زنان ثابت می کنند من انسانی با توانایی و ظرفیت بالا هستم و انرژی جامعه صرف امور حاشیه ای نمی‌شود و توان زنان و مردان به رشد جامعه کمک می کند.

انتهای پیام/ ۵