کشف سه تن و ۶۰۰ کیلوگرم موادمخدر طی هفته گذشته/ تصویری

سردار شجاع گفت: طی یک هفته گذشته و در 21 عملیات، حدود 3 تن و 600 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شده است.

عکاس: هادی کمال زاده