کلوپ‌ها و باشگاه‌های غواصی ساماندهی می‌شوند/ الزامی بودن اخذ پروانه فعالیت

رسیدگی به وضعیت کلوپ‌ها و باشگاه های غواصی و ساماندهی آنها از طریق صدور «پروانه فنی» توسط فدراسیون نجات غریق و غواصی یکی از برنامه‌هاست.

به گزارش خاورستان، امیرحسین فروغ با تاکید بر اهمیت فعالیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی در کشور، عنوان کرد: تا پیش از این فدراسیون به دلیل چگونگی آغاز به کار این کلوپ ها و باشگاه ها، نظارت مستقیم و قابل توجهی بر روی فعالیت آنها نداشت بنابراین رسیدگی به وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی به گونه ای که شرایط برای نظارت لازم مهیا شود، یکی از اولویت های کمیته غواصی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: کلوپ ها و باشگاه های غواصی معمولا در مناطق آزاد مانندجزیره کیش و قشم تشکیل می‌شوند و آغاز به کار می کنند. تا به امروز روال آغاز به کار این کلوپ ها و باشگاه ها اینگونه بوده که مجوز لازم برای فعالیت را از سازمان کردشگری مناطق آزاد دریافت می کردند. در واقع فدراسیون نجات غریق و غواصی در این زمینه هیچ ورود و دخالتی نداشت و به همین دلیل نظارتی هم نمی توانست بر فعالیت آنها داشته باشد.
سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی خاطرنشان کرد: اشکال این روال کاری زمانی بیشتر نمایان می شد که اگر تخلفی در کلوپ ها و باشگاه های غواصی صورت می گرفت، فدراسیون نمی توانست برای بررسی موضوع و رسیدگی به آن ورودی داشته باشد چراکه نه نقشی در شکل گیری و آغاز فعالیت آنها داشت و نه از جایگاه نظارتی برخوردار بود.
وی صدور «پروانه فنی و فعالیت» از طرف فدراسیون و برای کلوپ ها و باشگاه های غواصی را به عنوان راه حل منطقی و قانونی جهت برطرف کردن این مشکل عنوان کرد و گفت: کلوپ ها و باشگاه های غواصی اخذ پروانه فنی و فعالیت را از کمیسیون ماده ۵ استان خود پیگیری می کنند اما درست این است که اخذ پروانه فنی از فدراسیون به عنوان پیش نیاز جهت دریافت مجوز کمیسیون ماده ۵ الزامی شود.
فروغ با تاکید بر اینکه برای ساماندهی وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم، عنوان کرد: اینگونه شرایط برای نظارت لازم بر فعالیت تمام کلوپ ها و باشگاه ها که به نام غواصی و در این زمینه فعالیت می کنند، مهیا می شود.
انتهای پیام/۴
فارس