معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی مطرح کرد

کمبود نیرو برای طرح‌های عمرانی خراسان جنوبی

عاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: حجم پروژه‌های عمرانی در استان خراسان جنوبی زیاد شده اما نیروی کار پیدا نمی‌شود.

به گزارش خاورستان، سید کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: حجم پروژه‌های عمرانی در استان خراسان جنوبی زیاد شده اما نیروی کار پیدا نمی‌شود.
وی افزود: برای ساخت مسکن محرومان در استان به ویژه شهرستان‌های طبس و بشرویه با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی با تاکید بر اینکه جذب نیروی کار باید براساس قیمت منطقی باشد افزود: برای اغلب پروژه‌ها به خصوص در شهرستان‌های بشرویه و طبس بنیاد مسکن و کمیته امداد با مشکل تامین کارگر مواجه شده‌اند.
میرجعفریان با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی برای صحه گذاشتن بر این موضوع تماس تلفنی برقرار کرد که رضا سلم‌آبادی نیز به خبرنگاران گفت: در بخش‌های دیهوک و دستگردان شهرستان طبس بازدیدهایی انجام شده که پروژه‌ها با مشکل تامین نیروی انسانی مواجه است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی اظهار کرذ: امروز نیز سفری به شهرستان نهبندان داشتیم که به خاطر اجرای پروژه‌های گازرسانی نیروی انسانی در این شهرستان پیدا نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه‌ای با انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی برای تامین نیروی کارگر امضا شده است گفت: مشکل کارگری در کل استان است و در پیمانکار ساخت مسکن نیز مشکل داریم.
سلم‌آبادی ادامه داد: اگر نرخ کارگری براساس قیمت عرف منطقه رعایت شود به هر میزان که کارگر بیکار باشد می‌توانیم در اجرای پروژه‌های ساختمانی به کارگیری کنیم.
وی گفت: در زمینه جوشکاری، آرماتوربندی، برق‌کاری و غیره نیروهای متخصص می‌توانند به کارگیری شوند.
ایرنا
انتهای پیام/۱۲۷/ ۶۶/