کمبود ۱۳۰ متخصص و فوق تخصص در استان

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای تامین 130 متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نیاز کرده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان،دکتر جلال احمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هم اکنون مشکل اصلی بیمارستانهای استان کمبود تعداد متخصص بویژه متخصص داخلی و عفونی مخصوصا در شهرستانهای استان است.
احمدی با بیان اینکه درخواست تامین متخصص بارها به وزارت بهداشت اعلام شده است، افزود: معمولا متخصصان پزشکی در ماههای مهر و آبان هر سال در سظح استانها توزیع می شوند و مشخص نیست امسال سهم خراسان جنوبی چه تعداد است ولی درخواست تامین ۱۲۰ پزشک متخصص و حدود ۱۰ فوق تخصص در رشته های مختلف به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
وی گفت: هم اکنون به دلیل نبود متخصص ، اغلب آنها بویژه متخصصان داخلی و عفونی دراین روزهای سخت کرونایی فشار کار بالایی را تحمل می کنند. .
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سال گذشته سهم خراسان جنوبی ۸۱ نفر متخصص بود که از این تعداد ۱۲ نفر در استان حضور نیافتند.
انتهای پیام/۳