کمپین بزرگ رسانه‌ای در حمایت از اتحاد دو‌ملت ایران و عراق

کمپین بزرگ رسانه‌ای در حمایت از اتحاد دو‌ملت ایران و عراق تشکیل شده است.

به گزارش خاورستان، کمپین بزرگ رسانه‌ای در حمایت از اتحاد دو‌ملت ایران و عراق تشکیل شده است.
#العراق_لن_یحترق
#ایران_و_العراق_لایمکن_الفراق
انتهای پیام/۴/ ۶۶/