در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید؛

کم‌درآمدها خانه به دوش می‌مانند/ مطالبه‌گری صحیح در کف خیابان نیست/ حمایت از تولید فقط شعار است

در شماره 209 روزنامه مهرمشرق گزارش‌هایی با عناوین «کم درآمدها خانه به دوش می‌مانند »، «مطالبه گری صحیح در کف خیابان نیست » و «حمایت از تولید فقط شعار است» می‌خوانید.

به گزارش خاورستان، در شماره ۲۰۹ روزنامه مهرمشرق گزارشی با عنوان «کم‌درآمدها خانه به دوش می مانند »، گزارشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین با عنوان «مطالبه گری صحیح در کف خیابان نیست »، گزارشی از وضعیت کارخانه کاوش فرادیس شرق به بصره با عنوان «حمایت از تولید فقط شعار است »و چند خبرو گزارش از سراسر استان می‌خوانید.
دریافت پی‌دی‌اف روزنامه
انتهای پیام/۴/ ۶۶/