مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گلایه کرد:

کم کاری دستگاه های فرهنگی در ترویج فرهنگ «عفاف و حجاب»

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه در فضای مجازی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کم کاری شده است، گفت: با تولیدات جاذب و هنری می توانیم قلب ها را متمایل کنیم و باید دستگاه های فرهنگی پای کار بیایند و بیش از گذشته در این زمینه فعالیت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، حجت الاسلام احمد رضایی امروز در جلسه ستاد عفاف و حجاب خراسان جنوبی اظهار داشت: باید در زمینه مباحث عفاف و حجاب اقدام به ایجاد یک نوآوری کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به اجرای طرح «قرار دخترانه» گفت: این طرح ویژه و خاص دختران است و مقرر شده است تا ۹۰ نفر از دختران خراسان جنوبی به استان کرمان و مزار سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی اعزام شوند.

وی بیان کرد: در حوزه مساجد طرح هایی در زمینه فرهنگ عفاف و حجاب در حال اجرا است که برکات خوبی خواهند داشت و اجرای بحث های تشویقی نیز یکی از راه های توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است و بسیار موثر خواهد بود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه ها بهترین کار این است تا شبکه سازی کنیم، ادامه داد: در دانشگاه ها به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید از ظرفیت همه دختران چه محجبه و چه غیر محجبه استفاده شود تا به تبلیغ چهره به چهره بپردازند چرا که دین فطری است و ذاتا هر کسی به دنبال رسیدن به ارزش ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کم کاری شده است، افزود: با تولیدات جاذب و هنری می توانیم قلب ها را متمایل کنیم؛ باید دستگاه های فرهنگی پای کار بیایند و بیش از گذشته در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی گفت: فعالیت ها در زمینه فرهنگ و حجاب باید پیوسته باشد نه مقطعی و همان طور که غذای جسم اگر آلوده باشد به ما آسیب می رساند اگر غذای روح هم مسموم باشد ذهن جوانان را تغییر خواهد داد.