مدیرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبی خبرداد

گازرسانی به ۵۰۰ واحد صنعتی خراسان جنوبی برای توسعه توليد و افزايش اشتغال

مدیرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبی گفت: در سال جاری براساس مصوبه شورای اقتصاد ، گازرسانی و اجرای خط اختصاصی تا ورودی برای بيش از 500 واحد صنعتی و توليدی بدون اخذ هزينه ، كمک شايانی به بخش توليد و صنعت و بنگاههای زود بازده و افزايش اشتغال خواهد کرد.

به گزارش خاورستان،سیدمحمود هاشمی با تشریح برنامه های شرکت گاز خراسان جنوبی برای تقويت بخش توليد و صنعت و افزايش اشتغال اظهار کرد: توسعه گازرساني به شهرها و روستاهای باقيمانده استان از دیگر برنامه های شرکت گاز استان است . وي اظهار اميدواري كرد كه با گازرساني به چهار شهر فاقد گاز استان در سال جاري شامل شهرهاي نهبندان، شوسف، ديهوك و درح ، كليه شهرهاي استان در سال ۹۷ تحت پوشش كامل گاز طبيعي قرار گيرد . همچنين وي پيش بيني نمود در صورت همكاري همه جانبه دستگاههاي اجرايي استان و تخصيص بودجه و نقدينگي توسط شركت ملي گاز ايران ، طي دو سال آينده حدود ۴۰۰ روستاي استان به شبکه گاز سراسری متصل گرديده و درصد جمعيت روستايي برخوردار از گاز طبيعي به بيش از ۸۰ در صد افزايش يابد.
وی با اشاره به اهميت گازرساني به روستاها افزود: با اجراي شبكه هاي گاز روستايي زمينه براي گازرساني به ساير مراكز عمده صنعتي و توليدي و بنگاههاي كوچك زودبازده كه اكثراً در حاشيه روستاها هستند فراهم مي شود.
مدیرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبی بیان کرد: اجراي پروژه هاي گازرساني سبب توسعه عدالت اجتماعي در سطح جوامع روستايي و افزايش رغبت روستائيان براي ماندن در روستاها شده كه اين خود عامل افزايش محصولات كشاورزي و رونق اقتصادي ، افزايش اشتغال روستاييان و نیز برقراری امنیت در استان بویژه در نقاط مرزی خواهد گردید.
هاشمی اظهار داشت: گازرساني به مراكز عمده كشاورزي مجاور شهرها و روستاها مشابه مرغداريها، گلخانه ها، صنايع مرتبط با بخش كشاورزي و دامداري ضمن افزايش بهره وري ، سبب توسعه امنيت غذايي در سطح جامعه خواهد گرديد .
وی افزود: گازرساني به مراكز روستايي و مراكز عمده صنعتي و كشاورزي ضمن تقويت بخش صنعت و توليد، زمينه را براي جايگزيني سوخت پاك بجاي سوخت هاي فسيلي فراهم خواهد آورد .
مدیرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: با انتقال گاز به شهرها وروستاها و برخورداري مردم از گاز طبيعي، پيش بيني مي شود سالانه از تخريب حدود يك ميليون درختچه منابع طبيعي جلوگيري شود كه اين امر منجر به پايداري محيط زيست (خصوصاً محيط زيست روستايي) خواهد گرديد .
وی بیان کرد: با گازرساني به مناطق مرزي استان، توزيع سوخت هاي مايع فسيلي به اين مناطق کاهش یافته و در نتيجه اين اقدام، از قاچاق سوخت به خارج از كشور جلوگيري شده و اشتغال مردم از نوع اشتغال غيرقانوني و زيرزميني تبديل به اشتغال توليد محور در بخش هاي كشاورزي و دامداري گرديده است.
هاشمی با بیان اینکه با اجراي اين پروژه ها زيرساخت هاي اصلي براي استقرار مراكز جديد التاسيس فراهم مي شود تصریح کرد: سالانه از طريق كميته امور زيربنايي استان، ستاد سرمايه گذاري استان و ساير نهادها از جمله نظام مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي استان حدود ۲ هزار مجوز احداث مراكز صنعتي، توليدي و كشاورزي صادر مي شود كه اجراي پروژه هاي گازرساني زمينه را براي تامين گاز و سوخت مصرفي آنها فراهم مي كند.
انتهای پیام/