گاف دولت در کاهش زودهنگام قیمت دلار و طلا؟ / دم خروس فشارهای اقتصادی دوساله بیرون زد؟

طی سالهای اخیر برخی از کارشناسان معتقد بودند که افزایش برخی قیمتها و یا کمبود برخی کالا ها ناشی از سوء تدبیرهای عامدانه در برخی لایه های دولت است.

به گزارش خاورستان، طی سالهای اخیر برخی از کارشناسان معتقد بودند که افزایش برخی قیمتها و یا کمبود برخی کالا ها ناشی از سوء تدبیرهای عامدانه در برخی لایه های دولت است.
این احتمالات با اظهار نظر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که گفته بود بالا بردن قیمت دلار کار دولت بوده بیشتر به یقین نزدیک شد. اما پایین آمدن قیمت دلار و طلا آن هم بیشتر از آنچکه حباب روانی ارزیابی شود، در بزنگاه های سیاسی ماجرا را بیشتر مشکوک می کند.
این موضوع برای مردم ملموس است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و اکنون قبل از تمام شدن مذاکرات وین دلار و طلا بیش از آنچکه تاثیر روانی ارزیابی شود، رو به کاهش می گذارد آنهم بدون اینکه تحریمی لغو شده باشد یا تغییری در مبادلات پولی و بانکی اتفاق افتاده باشد!
کاهش قیمت دلار در این روزها اتفاق خوبی است اما سوال مهم اینجاست: آیا فشار اقتصادی دوساله در سالهای اخیر و قربانیان مادی و معنوی که داشته است مصنوعی بوده و دولت، مردم را بازیچه اهداف سیاسی قرار داده است؟
به نظر می رسد این موضوع نیاز فوری به بررسی و راستی آزمایی قضایی دارد.
انتهای پیام/۴
دانا