رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس:

گام بلند منابع طبیعی فردوس در راستای بیابان‌زدایی

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس گفت: منابع طبیعی فردوس پروژه‌های عدیده‌ای را در راستای بیابان‌زدایی در این شهرستان اجرایی کرده است.

به گزارش خاورستان، کاظم صالح پور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس با اشاره به اینکه از مهمترین برنامه‌های منابع طبیعی شهرستان موضوع بیابان‌زدایی است، اظهار کرد: در این راستا برای دومین سال متوالی کار آبیاری نهال های کاشته شده در ۳۰۵ هکتار زمین در منطقه کجه و چاه نو را به اتمام رساندیم.
وی با اشاره به اینکه در این ۳۰۵ هکتار گونه های بیابانی از قبیل :تاغ، آتریپلکس، عجوه و جفنه کاشته شده است ، بیان کرد: این درختان در سال اول در ۶ مرحله و در سال دوم در سه مرحله آبیاری شده‌اند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس با اشاره به اینکه برای این پروژه ۶۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص داده شد، ادامه داد: اجرای این پروژه با امکانات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوده است.
صالح پور افزود: با توجه به الزمات شیوه صحیح آبیاری، کار آبیاری نهال‌های این ۳۰۵ هکتار در شب هنگام صورت گرفته است.
وی گفت: همچنین در راستای بیابان‌زدایی در فردوس کار نهال‌کاری در ۹۰ هکتار زمین در منطقه چاه پخوان از محل اعتبارات پروژه تعمیم ترسیب کربن با اعتبارات ۱۲۶ میلیون تومان صورت گرفت.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۵۹/