امام جمعه بیرجند:

گذر زمان به نفع انقلاب و تفکر بسیجی است

آیت الله عبادی بصیرت را لازمه تفکر بسیجی دانست و گفت: امروز دشمنان زمین گیر شدند و گذر زمان به نفع انقلاب، اسلام و تفکر بسیجی است که در جهان فراگیر شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه انسان با این همه استعداد به علت های مختلفی زمین گیر و مستضعف می شود، اظهار داشت: علت بیرونی این است که انسان های متجاوزی هستند که برای سوء استفاده و رسیدن به آمال پلید خود، کاری می کنند که ملت ها را ضعیف و در نهایت بر آنها مسلط شوند.

امام جمعه بیرجند در ادامه گفت: اما علت درونی این است که متاسفانه خود انسان ها نیز به جای دفاع از حق خود، ظلم را می پذیرند بنابر این مستضعف چیز بدی است و خودشان هم ستمگر بر خود هستند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه به استضعاف نباید هیچ وقت افتخار کرد، افزود: اما بسیج یعنی مستضعفین حرکت و هجرت کنند و با دفاع از ارزش های خود در مقابل مستکبران ایستادگی و مقاومت کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان زمین گیر شدند و گذر زمان به نفع انقلاب، اسلام و تفکر بسیجی است که در جهان فراگیر شده است، بیان کرد: امروز فرهنگ بسیجی به کشورهای دیگر صادر شده است اما آنچه برای نیروی بسیجی ضرورت دارد بصیرت است چون با تزویر استکبار جهانی و با برنامه مکر و‌ حیله ممکن است انسان ها را حرکت دهد اما به نفع اهداف خودش مثل گروه های تکفیری داعش و القاعده.

امام جمعه بیرجند با تأکید بر ضرورت بصیرت در نیروهای بسیجی، عنوان کرد: بصیرت وقتی به وجود می آید که در جامعه منشأ حکومت خداوند باشد اما اگر به دیگران برمی گردد راه غیرخدایی است و‌ نباید اطاعت کرد.

وی با اشاره به فاجعه های بی بصیرتی در طول تاریخ که هزینه های سنگینی بر بشریت تحمیل کرده است، تأکید کرد: در دین خداوند متعال منشأ حکومت به پیغمبران و اوصیا و نواب عام و خاص طبق شرایط برمی گردد.

آیت الله عبادی افزود: هر جایی منشأ حکومت به ستمگران برمی گردد آن طاغوت است و نباید پذیرفت چون دنبال سوءاستفاده و خیانت به بشر هستند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه بسیج مستضعفان امروز برای نجات نوع بشر حرکت می کند، افزود: تجربه های تلخی که شما تاکنون داشته اید اما میوه شیرین خواهد داد.

انتهای پیام/۱۰