گزارش تصویری/ بازدید فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی از کارخانه کاشی فرزاد بیرجند

سردار غیاثی، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی از کارخانه کاشی فرزاد بیرجند بازدید کرد.