گزارش تصویری جشن شب عید غدیر در برخی نقاط بیرجند

در شب عید غدیر، مردم بیرجند همانند دیگر شیعیان جهان به شادی پرداختند.