گزارش تصویری/ ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان

ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.