گفت و گو با اهالی روستای سیل زده شیرگ آقا شهرستان سربیشه /فیلم

یکی از اهالی روستای سیل زده شیرگ آقا شهرستان سربیشه گفت: بعد از گذشت چند ماه هنوز مشکلات ما حل نشده است و مسئولین برای ما کاری انجام ندادند، ما برای انتقال روستا مشکلی نداریم ولی برای انتقال نیاز به امکانات داریم.