پارالمپیک توکیو|

یک مدال نقره دیگر در دوومیدانی کسب شد

مهدی اولاد پرتابگر دیسک ایران در پارالمپیک توکیو به مدال نقره رسید.

به گزارش خاورستان، مهدی اولاد و نورمحمد آرخی در مرحله نهایی پرتاب دیسک F11 پارالمپیک امروز پنجشنبه با هفت حریف دیگر خود به رقابت پرداختند.
در پایان این مرحله، اولاد با پرتاب ۴۰ متر و ۶۰ سانتیمتر به عنوان دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد. در این ماده، «الساندرو رودریگو» با پرتاب ۴۳ متر و ۱۶ سانتیمتر قهرمان شد.
نورمحمد آرخی هم در این رقابت دیسک خود را به طول ۳۳ متر و ۳۷ سانتیمتر پرداخت کرد و از رسیدن به مدال بازماند.
رکورد این ماده پیش از این هم در اختیار الساندرو رودریگو با ۴۶ متر و ۱۰ سانتیمتر در مسابقات جهانی و ۴۳ متر و ۶ صدم سانتی در پارالمپیک بود. وی توانست رکوردش در پارالمپیک را ارتقا بدهد.
نتیجه پنج پرتاب اولاد و آرخی به این ترتیب است:
مهدی اولاد
پرتاب اول: ۳۹ متر و ۲۲ سانتیمتر
پرتاب دوم: خطا
پرتاب سوم: ۳۹ متر و ۶۸ سانتیمتر
پرتاب چهارم: ۴۰ متر و ۶۰ سانتیمتر
پرتاب پنجم: خطا
پرتاب ششم: ۳۸ متر و ۲۱ سانتیمتر
نورمحمد آرخی
پرتاب اول: ۲۸ متر و ۷۸ سانتیمتر
پرتاب دوم: خطا
پرتاب سوم: ۳۰ متر و ۱۹ سانتیمتر
پرتاب چهارم: خطا
پرتاب پنجم: ۳۱ متر و ۷۷ سانتیمتر
پرتاب ششم: ۳۳ متر و ۳۷ سانتیمتر
منبع: فارس
انتهای پیام/۱۰