از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۱۳۹ معتاد متجاهر در مراکز مربوطه خراسان جنوبی پذیرش شدند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹ معتاد متجاهر در هفت مرکز مجری درمان و متهاجرین فعال در سطح خراسان جنوبی پذیرش شدند.

به گزارش خبرنگار خاورستان،علی عرب نژاد صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رفاه اجتماعی در تعریف به هرگونه اقدام از سیاست گذاری تا ارائه خدمات با هدف کاهش بار مشکلات اجتماعی گفته می شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: در دهه های اخیر با تغییر مفهوم رفاه از مفاهیم کاملا” عینی مانند بهداشت، آموزش ، اشتغال به مفاهیم ذهنی مانند احساس رضایت مندی مردم نیز تغییر کرده است.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور با عنایت به اسناد بالا دستی و سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت محقق ساختن رفاه اجتماعی و پیشبرد راهبردهای توسعه ای و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، اقدام به تاسیس مراکز اقامتی به عنوان مراکز مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ در استان در جهت ساماندهی بیماران متقاضی درمان و متجاهرین کرده است.
عرب نژاد با اشاره به رویکرد اصلی این مراکز گفت: در این مراکز پرهیز مداری با مشارکت تیم بهبود وگروه های همتا و خودیار متمرکز است و خدمات آن توسط تیم بهبود شامل مسئول فنی، روانشناس، مددکار اعتیاد و مدد یار خانواده ارائه می شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹ معتاد متجاهر در این مراکز در استان پذیرش شده اند، افزود: دفتر درمان اعتیاد، خدماتی از قبیل پرداخت کمک هزینه درمان به معتادین نیازمند و پرداخت تسهیلات خود اشتغالی به معتادین پاک شده، ارائه می کند.
وی در پایان گفت: تعداد هفت مرکز بهبودی اقامتی میان مدت، چهار مرکز کاهش آسیب و یک مرکز سرپناه شبانه و ۱۳ مرکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد و یک مرکز اقامتی بلند مدت و یک مرکز جامع درمان اعتیاد هم در استان ارائه خدمات می کند.
انتهای پیام /۳