رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف:

۲۰۰ هزار مترمکعب رسوب در سازه های آبخیزداری خوسف کنترل شد

کرباسچی گفت: طی دو سال گذشته با اقدامات انجام شده آبخیزداری در حوزه آبخیز سیوجان، آرک و بین آباد، حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب رسوب کنترل و از خسارت‌های احتمالی سیلاب‌ها به مناطق پایین دست جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، مهدی کرباسچی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از سودمندترین نتایج اجرای عملیات آبخیزداری، مهار سیل و کنترل رسوب است.
وی با بیان این‌که این شهرستان بعد از اجرای عملیات آبخیزداری در دو سال گذشته توانسته عملیات آبخیزداری را مهار و کنترل سیلاب را به خوبی انجام دهد، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مترمکعب رسوب در عملیات آبخیزداری این شهرستان کنترل شده است.
کرباسچی تصریح کرد: طی دو سال گذشته با اقدامات انجام شده آبخیزداری در حوزه آبخیز سیوجان، آرک و بین آباد، حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب رسوب کنترل و از خسارت‌های احتمالی سیلاب‌ها به مناطق پایین دست جلوگیری شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف گفت: این پروژه‌ها با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به مرحله اجرا درآمده است که با اجرای این پروژه ها، علاوه بر کنترل سیل و رسوب که از اهداف اصلی این پروژه‌ها است، شاهد تغذیه آبخوان‌ها، افزایش سفره‌های آب زیرزمینی، آبدهی قنوات و بهبود پوشش گیاهی در منطقه نیز هستیم.
کرباسچی تصریح کرد: پروژه‌های اجرا شده در قالب اقدامات مکانیکی شامل احداث یک بند خاکی، احداث هفت سازه سنگ و ملاتی و یک سازه گابیونی به حجم عملیات حدود ۹۵ هزار مترمکعب بوده است.
وی افزود: میزان کنترل رسوب توسط سازه‌های احداثی بسیار مهم هستند و از آنجایی که این اقدامات در مناطق مرتفع و دارای شیب‌های تند اجرایی شده است، از این رو این اقدامات توانسته با توجه به توپوگرافی منطقه از حرکت رسوبات به مناطق و ساکنین پایین دست و ایجاد خطرات و خسارت‌ها برای اراضی کشاورزی و تأسیسات جلوگیری کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌های آبخیزداری بنا به درخواست اهالی منطقه و آبخیزنشینان؛ پس از بررسی های کارشناسی و فنی اجرایی شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۲